Organisatie

Deel dit verhaal Share Share Share

samenwerken icoon  Missie, ambitie & waarden

De Dimpact-gemeenten werken samen vanuit gedeelde missie. Samen staan we voor dezelfde uitdagingen en ambities, maar vaak met gebrek aan middelen. Samen organiseren ligt daarom voor de hand.

 verbinden icoon  Governance, verbinden & kennisdelen

Dimpact is de Coöperatieve vereniging die integrale informatievoorziening mogelijk maakt. De governance structuur borgt ambassadeurschap, inspraak en invloed van alle lidgemeenten in de vereniging. Op deze manier kunnen we onze gedeelde ambities daadkrachtig en transparant vervullen. Spreek dit aan? Kijk eens naar onze vacatures.

samensterker icoon Verkennen, vraagbundelen & verwerven

Door het verkennen van de ontwikkelingen die op gemeenten af komen, kijkt ze vooruit. Vraagstukken worden multi-disciplinair benaderd en in kaart gebracht. Binnen de verenging wordt vraag gebundeld op basis van actuele en toekomstige behoeften. Samen besteden leden aan, kopen in en onderhandelen inkoopvoordelen met de massa van anderhalf miljoen inwoners. Zo ontstaat een platform voor kennisdeling.

 toezien op levering icoon  Regie op levering en leveranciers

Bij het (contract)beheer en de ontwikkeling van producten en diensten voor gemeenten, is Dimpact intermediair: vanuit onze kennis en ervaring bemiddelen wij tussen gemeenten en toeleveranciers en zien toe op kwaliteit van levering door leveranciers uit ons portfolio. Daarbij zijn wij onafhankelijk van leveranciers georganiseerd.